EUROFARMTOYS

Disclaimer

Disclaimer voor www.eurofarmtoys.com

Doevendans Eurofarmtoys (Kamer van Koophandel: 16039510), hierna te noemen Eurofarmtoys, verleent u hierbij toegang tot http://www.eurofarmtoys.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Eurofarmtoys behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Eurofarmtoys spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met Eurofarmtoys.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eurofarmtoys nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eurofarmtoys. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Eurofarmtoys, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.