EUROFARMTOYS

Algemene leveringsvoorwaarden

Hieronder leest u onze algemene voorwaarden en privacybeleid:

De prijzen van alle artikelen zijn vermeld inclusief 21% BTW en gelden alleen voor bestellingen via deze webwinkel.
Bestellingen op deze webshop kunnen alleen worden geplaatst door eenieder van 18 jaar of ouder die daartoe bevoegd is.
De artikelen worden nieuw in de doos geleverd, tenzij anders vermeld.

Aanbiedingen
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Typfouten blijven te allen tijden voorbehouden.

Levertijden
Eurofarmtoys probeert afhankelijk van de door u gekozen verzendmethode een levertermijn van respectievelijk drie of zes werkdagen na ontvangst van betaling te hanteren. Bestellingen worden geleverd door de PostNL, Keen Delivery of DHL (en in een enkel geval door een andere aanbieder), het is ook mogelijk om uw bestelling zelf af te halen gedurende openingstijden of na het maken van een afspraak.

Vrijstelling van BTW
Indien u vrijgesteld bent van het betalen van BTW, dient u een geldig BTW-nummer te kunnen overleggen. Vrijstelling van BTW-betaling is mogelijk voor inwoners van de EEG. Inwoners van Nederland betalen ten allen tijde BTW. Inwoners van de USA zijn vrijgesteld van BTW-betaling.

Betalingsmogelijkheden
Wij bieden u de volgende betalingsmogelijkheden:

- IDEAL-betaling: gemakkelijk en snel via uw eigen bank. Na afronden van uw bestelling wordt u automatisch doorverwezen naar een pagina waar u uw bank kunt selecteren.
- Creditcard-betaling: VISA, Mastercard en Maestro. Na afronden van uw bestelling wordt u automatisch doorverwezen naar een pagina waar u uw creditcardgegevens kunt invoeren.
- Overmaken van het geld op rekeningnummer NL06 RABO 0129 5487 82 t.n.v. Doevendans te Lithoijen
(SWIFT/BIC: RABONL2U IBAN: NL06 RABO 0129 5487 82)
- Contante betaling wanneer u de artikelen zelf afhaalt op het volgende adres:

Eurofarmtoys - Doevendans
Bernhardweg 19
5394 AG  OIJEN
Nederland

Om producten af te halen dient u vooraf telefonisch (0412 482214) of via e-mail (doevendanslmb@hotmail.com) een afspraak te maken.  

Cadeaubon
Indien u voor de betaling van uw bestelling (gedeeltelijk) gebruik wilt maken van een cadeaubon, kunt u het bonnummer vermelden in de opmerkingen bij uw bestelling en het cadeaubon-bedrag in mindering brengen op uw betaling.

Verlanglijst
Wanneer u zich aanmeldt in onze webwinkel, heeft u als ingelogde klant de mogelijkheid om artikelen op een verlanglijstje te plaatsen. Dit doet u door onder de knop van het "Winkelwagentje" te klikken op de link "Aan verlanglijst toevoegen". Artikelen die u nog niet direct wilt bestellen, verliest u op deze manier niet uit het oog en kunt u op het verlanglijstje bewaren voor een later moment of bijvoorbeeld voor de feestdagen.
Als u klaar bent met het bekijken van artikelen in de webwinkel, kunt u via de "Ledenpagina" (de link vindt u onder de inlogvelden) uw verlanglijstje bekijken. Hier kunt u vervolgens bekijken welke artikelen u daadwerkelijk wilt bestellen of welke artikelen van uw verlanglijstje u wilt doorsturen naar anderen.
Uw verlanglijst kan namelijk worden gedeeld met familie, vrienden en bekenden. Onderaan de verlanglijst kunt u een emailadres invullen waarnaar u de verlanglijst wilt sturen, u kunt dan selecteren welke artikelen u in de email wilt laten zien. Degene aan wie u de email verzendt kan zien waar de artikelen te bestellen zijn. Ook wordt een foto, omschrijving en (aanbiedings)prijs van de artikelen weergegeven. Veel plezier met het in/aan vullen van uw verlanglijst!

Verzendkosten
Bij verzending van uw bestelling brengen wij verzendkosten in rekening. Verzendkosten variëren op basis van het land waarnaartoe verzonden moet worden en het gewicht/afmeting van de totale bestelling. Informeer bij volumineuze goederen (zoals trampolines en -onderdelen) naar de bijbehorende verzendkosten. Indien u kiest voor een snellere verzending binnen Nederland geldt een meerprijs.
Voor artikelen waarbij vermeld wordt dat het artikel door uw brievenbus past, geldt een lager verzendtarief. Informeer in dat geval naar de kosten.
Lagere verzendkosten gelden alleen indien ook de totale bestelling door uw brievenbus past.

Retourzendingen
Wanneer u een zending wilt retourneren, dient u binnen 3 dagen na ontvangst contact op te nemen (doevendanslmb@hotmail.com) over de reden van retourzending en de mogelijkheden om een eventueel probleem op te lossen. Wanneer nodig ontvangt u dan een retourformulier. Als dit van toepassing is, zal het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen worden vergoed. Retourkosten komen voor eigen rekening.
Retourzendingen dienen na akkoord, volgens de wettelijke bepalingen rond internetbestellingen, binnen veertien dagen na ontvangst te worden verzonden aan:

Eurofarmtoys - Doevendans
Bernhardweg 19
5394 AG  OIJEN
Nederland  

Artikelen dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Indien dit niet het geval is, zijn wij genoodzaakt de schade in rekening te brengen. Hetzelfde geldt ook wanneer het pakket onvoldoende gefrankeerd is.


Neemt u voor het accorderen van de algemene leveringsvoorwaarden ook onderstaand privacybeleid door:

Privacybeleid (volgens AVG)
Doevendans VOF - Eurofarmtoys geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Doevendans VOF - Eurofarmtoys. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van LogiVert. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. LogiVert heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. LogiVert is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
LogiVert maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. LogiVert behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van InternetToday. InternetToday verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. InternetToday heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. InternetToday is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Hotmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hotmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hotmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverkeer
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Rabobank Omnikassa. Rabobank Omnikassa verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Rabobank Omnikassa heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Rabobank Omnikassa behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Rabobank Omnikassa's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Rabobank Omnikassa bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL, Keen Delivery en andere verzenddiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, DHL, Keen Delivery of een eventuele andere verzenddienst delen. PostNL, DHL, Keen Delivery en andere verzenddiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL, DHL, Keen Delivery of een eventuele andere verzenddienst onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Zwanenberg. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zwanenberg is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zwanenberg gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Doevendans VOF - Eurofarmtoys op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Doevendans VOF - Eurofarmtoys. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Doevendans VOF - Eurofarmtoys
Bernhardweg 19
5394 AG Oijen
Nederland
T  0412 482214
E eurofarmtoys@hotmail.com